Event & Eventveckan

Vad sker under eventveckan?12-19 November 2018

Måndag

12.00-13.00 : SB-H2 Lunchföreläsning, Charlotte Hågård, Karriär- och LinkedIn-expert
© 2014 Fotograf Anna-Lena Ahlström +46-709-797817

Charlotte Hågard

*English below

Så bygger du en proffsig Linkedin-profil som student 
För att få ett jobb idag har en LinkedIn-profil blivit ett måste. Som student behöver du kunna marknadsföra dig själv på rätt sätt och på LinkedIn kan du bli hittad av både rekryterare och drömarbetsgivare om du gör på rätt sätt. Under den här föreläsningen får du en snabb introduktion till LinkedIn och hur du bygger en LinkedIn-profil, nätverkar och söker jobb på ett enkelt sätt.

Du lär dig:
• hur du ska bygga upp din profil på rätt sätt för att maxa intresset från rekryterare
• välja rätt sökord så du blir hittad
• att hitta lediga jobb och uppdrag
• bygga upp rätt nätverk som kan hjälpa dig att lyckas

När: 12:e november kl. 12.00-13.00 Var: SB-H2

Unionen bjuder de 100 första anmälda studenter på mat. Anmälan är bindande, stänger den 9/11 och den görs här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebqVFUNcS9WY7-v4HNg52lOMLgtkMmPDndFgg2Gj39TtU4eQ/viewform?usp=sf_link

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på lunchföreläsningen, lunch är dock inte garanterad för dessa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

This is how you create a professional LinkedIn profile as a student

To get a job today it is essential to have a LinkedIn profile. As a student, you need to be able to market yourself correctly and on LinkedIn you can be recognized by recruiters and dream employers. During this lecture, you get a quick introduction to LinkedIn and how to create a LinkedIN profile, networking and how to get a job.

You will learn:

  • How to build your profile correctly to maximize the interest of recruiters
  • How to choose the right keywords to be found
  • How to find available jobs and assignments
  • How to build your network that can help you succeed

When: 12th of November at 12.00-13.00 Where: SB-H2

Unionen offers the 100 first registered students on food. The registration is binding, closes on 9/11 and is done here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebqVFUNcS9WY7-v4HNg52lOMLgtkMmPDndFgg2Gj39TtU4eQ/viewform?usp=sf_link

All unannounced students are VARMly welcomed at the lunch lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info

Tisdag

12.00-13.00 : SB-H2 Lunchföreläsning med Västfastigheter

Skärmavbild 2018-11-03 kl. 19.05.10

 

*English Below

Nyfiken på en av Västsveriges största fastighetsförvaltare? 

Västfastigheter bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer. Under föreläsningen berättar vi om egna erfarenheter, hur det är att arbeta i branschen och med utveckling av Västra Götalandsregionens fastigheter. Du får även veta mer om några av våra projekt, hur det är att jobba hos oss och vad vi kan erbjuda studenter. 

När: 13:e november kl. 12.00-13.00 Var: SB-H2

*Matanmälan är nu stängd. Man är fortfarande välkommen men får då medta egen mat.

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på lunchföreläsningen, lunch är dock inte garanterad för dessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Curious about one of western Sweden’s largest property managers?

Västfastigheter builds new, rebuilds and is responsible for operations in critical healthcare environments. During the lecture, we will tell you about our experiences, how it is to work in the industry and with the development of the Västra Götaland region’s real estate. We will also talk about our projects, how it is to work within our company and what we can offer students.

When: 13th November at. 12.00-13.00 Where: SB-H2

Västfastigheter offers the 100 first registered students on food. The registration is binding, closes on 9/11 and is made here: https://goo.gl/forms/9tpyqpMnPYJWsNOy2 

All unannounced students are VARMly welcomed at the lunch lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info
17-15-18.15 : SB-216 Kvällsföreläsning med Next Step Group

45337759_2386168148065307_9060581935838920704_n

Så bygger man en småstad i världsklass – kvällsföreläsning och mingel med Next Step Group

Skiftet är på väg, kanske är det redan här. Småskalig handel efterfrågas i allt större utsträckning. Man vill skapa och återfå levande stadsdelar där man kan bo & verka i närområdet. 

Sedan starten 2005 har Next Step Group genomfört ett flertal spännande projekt runt om i Västsverige. Det handlar om både affärslokaler, logistikcenter och bostäder. När Next Step Group utvecklar ett område är de delaktiga i allt från markanskaffning, fastighetsutveckling och rekrytering av hyresgäster till affärskoncept och marknadsföring. De investerar i kommunikation och dialog tidigt och har som uttalad ambition att alltid sätta kunden i centrum. Just nu lanserar företaget ett nytt småskaligt handelskoncept som de kallar ”small shops” i Nya Hovås. Tanken är att det ska påminna om hur butiker kändes förr i tiden. Butiksytorna blir mellan 100–200 kvadratmeter och blir ett komplement till dagens köpcentrum med volymhandel i fokus.

Next Step Group bjuder de 90 första anmälda studenterna på middag. Anmälan är bindande, stänger den 10/11 och den görs här: https://goo.gl/forms/2WrJ9KSH6VuzzSdQ2

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på kvällsföreläsningen, middag är dock inte garanterad för dessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Then is how you build a world-class small town – evening lecture and mingle with Next Step Group 

The shift is coming, maybe it’s already here. Small-scale trade is increasingly demanding. You want to create and regain living areas where you can live and work in the immediate area.

Since the start of 2005, Next Step Group has carried out a number of exciting projects around Western Sweden. It is about both business premises, logistics centers and housing. When Next Step Group develops an area, they participate in everything from land acquisition, property development and recruitment of tenants to business concepts and marketing. They invest in communication and dialogue early and have the stated ambition to always put the customer at the center. Right now, the company launches a new small-scale trading concept, which they call ”small shops” in Nya Hovås. The idea is that it should remind you of how shops were known in the past. The store areas will be between 100-200 square meters and will be a complement to today’s shopping centers.

Next Step Group invites the 90 first registered students to dinner. The application is binding and is made at latest 10/11 on this link: https://goo.gl/forms/2WrJ9KSH6VuzzSdQ2

All unannounced students are VARMly welcomed at the evening lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info

Onsdag

12.00-13.00 : SB-H1 Lunchföreläsning med PEAB

PEAB

Välkommen på lunchföreläsning med Peab 

Vi bjuder på lunch och du får lyssna på tre medarbetare och deras resor i Peab. Du får träffa Christian Helmström, platschef, Frida Ohlin, miljösamordnare och Fredrik Edvardsson, arbetsledare. En inspirerande timme med fokus på framtiden och ett hållbart byggande. 

När: 14:e november kl. 12.00-13.00 Var: SB-H1

Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo, leva och arbeta. Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett socialt ansvar och utmanar gamla sanningar med nya lösningar. 
Det är det som gör oss till Nordens Samhällsbyggare. 

PEAB bjuder de 100 första anmälda studenter på mat. Anmälan är bindande, stänger den 11/11 och den görs här: https://goo.gl/forms/EYmqD3mP1Q2zXM7q1

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på lunchföreläsningen, lunch är dock inte garanterad för dessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to a lunch lecture with Peab

We offer you lunch and you will be listening to three employees and their path in Peab. You will meet Christian Helmström, local manager, Frida Ohlin, environmental coordinator and Fredrik Edvardsson, supervisor. An inspiring hour focusing on the future and sustainable construction.

When: 14th November at. 12.00-13.00 Where: SB-H1

Peab develops modern societies where people will live, live and work. We understand the local conditions, we take social responsibility and challenge old truths with new solutions.

That’s what makes us the Nordic community builder.

PEAB offers the 100 first registered students on food. The application is binding, closes on 11/11 and is done here: https://goo.gl/forms/EYmqD3mP1Q2zXM7q1

All unannounced students are VARMly welcomed at the lunch lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info

Torsdag

12.00-13.00 : SB-H2 Lunchföreläsning med Sveriges Ingenjörer

cv bild
*English below

Vägen till ingenjörsjobbet 
Hur gör du ett bra första intryck på en arbetsmarknadsmässa? Hur skriver du ett professionellt CV och personligt brev? Hur kan du använda Linkedin i ditt jobbs-ökande? Och hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en anställningsintervju och vad är bra att tänka på under intervjun? Att söka jobb är att marknadsföra sig själv och därför måste du sälja in dina kun-skaper och erfarenheter på rätt sätt för att sticka ut ur mängden. 

När: 15:e november kl. 12.00-13.00 Var: SB-H2

Under lunchen kommer en CV-expert från Sveriges Ingenjörer ge dig konkreta tips och råd om vad du behöver tänka på för att kunna stärka ditt personliga varu-märke för att hitta just ditt extrajobb, sommarjobb, exjobb eller första ingenjörs-jobb

Sveriges Ingenjörer bjuder anmälda studenter på pizza. 

Anmälan är bindande, stänger den 12/11 och den görs här: https://goo.gl/forms/WiUqqjIhlNAjoPkN2

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på lunchföreläsningen, lunch är dock inte garanterad för dessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sveriges Ingenjörer

The road to an engineering job

How do you make a good first impression on a job fair? How do you write a professional CV and personal letter? How can you use Linkedin in your job seekers? And how can you prepare yourself best for a job interview and what is good to think about during the interview? Finding a job is to market yourself and therefore you must sell your skills and experience correctly to stand out of the crowd.

When: 15th November at. 12.00-13.00 Where: SB-H2

During lunch, a CV expert from Sveriges Ingenjörer will provide you with concrete tips and advice on what you need to consider in order to strengthen your personal product brand to find your extra job, summer job, job or first engineer job

Sveriges Ingenjörer offers registered students on pizza. The registration is binding, closes on 12/11 and is done here: https://goo.gl/forms/WiUqqjIhlNAjoPkN2

All unannounced students are VARMly welcomed at the lunch lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info

Fredag

12.00-13.00 : SB-H4 Lunchföreläsning med Sweco

45074618_2373237552691700_480991343074607104_o

*English below

Välkommen på INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OM FRAMTIDENS SJUKHUS!

Sveriges sjukhus står inför stora behov av upprustning och utbyggnad för att möta framtidens behov. Östra Sjukhuset ska bli dubbelt så stort och vi på Sweco bjuder in till en lunchföreläsning för att berätta om hur vi jobbar med energieffektivisering, BIM- projektering, avancerade tekniska lösningar och uppföljningsledning. 

När: 16:e november kl. 12.00-13.00 Var: SB-H4 När: Fredag 16/11 

Sweco bjuder anmälda studenter på mat. Anmälan är bindande, stänger den 13/11 och den görs här: https://goo.gl/forms/bzb6wM2ibwzQX5uv2

Alla oanmälda studenter är VARMt välkomna på lunchföreläsningen, lunch är dock inte garanterad för dessa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to an INSPIRATIONAL LECTURE ABOUT THE FUTURE HOSPITAL! 

Sweden’s hospitals face major need for refurbishment and expansion to meet future needs. Östra Sjukhuset will be twice as big and we at Sweco invite you to a lunch lecture to tell us how we work with energy efficiency, BIM design, advanced technical solutions and management.

When: 16th November at. 12.00-13.00 Where: SB-H4

Sweco invites registered students to food. The application is binding, closes on 13/11 and is made here: https://goo.gl/forms/bzb6wM2ibwzQX5uv2

All unannounced students are VARMly welcomed at the lunch lecture, however lunch is not guaranteed for these.

Anmälan / Info

Måndag

15.00-17.00 : Huvudentrén till Läppstiftet (Lilla Bommen 1) Studiebesök med Skanska

45009527_2315740551983049_7755124650534764544_n

*English below

VARMs huvudsponsor Skanska bjuder in till projektbesök där du får lära dig mer om stadsutvecklingen i Göteborg och Hisingsbron.

 

https://goo.gl/forms/2lJ6dHYoFoVUlXEn2

OBS! Det är ett begränsat antal på platser. Så se till att anmäla er!

___________________________________________________________________
Study visit with Skanska

VARM’s main sponsor Skanska invites you to project visits where you will learn more about the city development in Gothenburg and Hisingsbron.

Additionally, you will find the application under this link: https://goo.gl/forms/2lJ6dHYoFoVUlXEn2

NOTE! There are a limited number of places. So be sure to register!

Anmälan / Info

VARM-MÄSSAN

Inga kommande arrangemang