Årets tema

I år har VARM valt att arbeta med temat jämställdhet. Vi vill lyfta fram det stora såväl som det lilla och ambitionen är att belysa arbetet kring jämställdhet för att skapa ytterligare engagemang för en bransch där alla ges lika möjligheter och där mångfald och inkludering prioriteras.

På och inför mässan i höst kommer därmed fokus läggas på temat i alla dess aspekter, i strävan mot en jämställd Samhällsbyggnadssektor.

Vi ser fram emot att träffa er på vår mässa i höst och vi hoppas att ni kommer att vara med oss när vi tillsammans utforskar och främjar jämställdhet. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande framtid.

Vänliga hälsningar, VARM-teamet