VÄLKOMMEN TILL VARM 2021

VARMt välkomna till V- och Æ-sektionen arbetsmarknadsmässa för studenterna på Chalmers Tekniska Högskola. VARM-mässan ger studenter möjligheten att hitta ett exjobb, sommaranställning, praktikplats eller gå på mässan bara för att få en bild av vilka företag det är som ställer ut i år.

I och med dagens situation kring utbrottet av Covid-19 har vi i projektgruppen bestämt att mässformatet i år kommer vara en slags hybrid där mässan, likadant som förgående år, kommer hållas digitalt på Graduateland.com och i vår egen applikation. Med förändringen att det kan erbjudas vissa fysiska substitut till vissa moment. Allt beroende på hur restriktionerna förändras den kommande framtiden. Detta är en lösning vi anser ger studenter och företag bästa möjligheten till personliga möten samtidigt som fördelarna med digitala funktionerna behålls.

Exakt hur detta påverkar våra utställare står under fliken VARM 2021.

Eftersom det i år sker en hybrid mässa och VARM är begränsad till dem restriktioner kommer bara de element som sker på plats att miljödiplomeras. Däremot kommer VARMs arbete kring hållbarhet givetvis fortsätta digitalt och mer om våra tankar kring hållbarhet hittar ni under fliken Hållbarhet.

Det är tack vare 8 hårt arbetande studenter från AE- och V-sektionen som gör det möjligt för VARM att utföra sitt årliga arbete, utan er hade inget varit möjligt. Jag är oerhört glad att få vara delaktig i detta projekt med så inspirerande och engagerade kollegor, ett stort tack till projektgruppen och ert hårda arbete för att VARM ska bli möjligt.

Jag hoppas att alla kommer dra stor nytta av VARM och dess arbete och jag önskar er en intressant och givande mässa. Vi ses den 16 november!

Jesper Hjort, projektledare.