Event

Planerade event

Måndag

12:00-13:00 : Chalmers Campus, lokal: SBH2 Lunchföreläsning med Rain Gothenburg
Det regnar en hel del i Göteborg. Och mer lär det bli i takt med klimatförändringarna. Rain Gothenburg vill ta vara på de möjligheter som regnet ger. Så när platser och gator förändras och nya byggnader byggs kan vi samtidigt passa på att göra staden vackrare, trevligare och mer klimatanpassad för alla oss som bor i och besöker Göteborg.
Anmälan / Info

Tisdag

17:30-20:00 : Chalmers Campus CASE-kväll med Göteborgs stad
Enligt Boverket gick cirka 12,4 miljoner ton material från byggsektorn i Sverige 2018 till avfall. Detta samtidigt som vi står inför såväl klimatutmaningar, utmaningar kring resurseffektivitet och att bevara en god naturmiljö med hög biodiversitet. Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska staden reducera sin klimatpåverkan med 90 % från sina byggande verksamheter till 2030. För att nå det uppsatta målet krävs disciplinöverspännande samarbeten och innovation. En viktig pusselbit är att vi börjar se det vi idag kallar för avfall som en resurs. På tisdag den 9:e november mellan 17:30 – 20:00 kommer möjligheten ges att delta på av Lokalförvaltningen och VARM anordnade case-kväll där du tillsammans med dina blivande kollegor går från teori till praktik och hittar och tar fram nya innovativa lösningar och produkter utifrån vanligt förekommande byggavfall. Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU06vkXWKlfH2H7zYC0jnby3yosSlEZJjrVYf0TL6eDjCE3g/viewform
Anmälan / Info

VARM-MÄSSAN

Inga kommande arrangemang