Hållbarhet

VARMa HÅLLBARHETSTANKAR

Förra året var första året för mässan att bli miljödiplomerad och målet för VARM-mässan 2020 är självklart att fortsätta i samma spår! I år satsar vi på att miljödiplomera hela mässdagen, det vill säga att utöver själva mässdagen kommer även kontaktsamtal, AW’n samt banketten att ingå. Eventen innan mässan har vi också valt att ha ett starkt miljöfokus på och jobbar med att diplomera även dessa. 

 

Miljöarbetet har inneburit att vi också i år har gått igenom och uppfyllt 59 krav för miljödiplomeringen. Dessa kraven berör delvis hur vi begränsar avfall, utsläpp samt hur vi kan fortsätta inkludera fler människor till våra event samt sprida kunskap om hållbarhet till våra utställare och besökare. Alla som besöker mässan ska få möjlighet att lära sig något nytt under dagen men också känna sig inkluderade och förstådda.

 

Vårt största fokus är att minska vårt ekologiska fotavtryck, konsumtion och avfallet som genereras under mässdagen. Därför riktar vi uppmärksamhet till ekologiska och rättvisemärkta produkter, konsumtionspyramiden och avfallstrappan genom att fokusera på detta:

 

Minimera mera! 

Engångsartiklar kommer snart vara ett minne blott då vi i så stor utsträckning som möjligt kommer undvika engångsartiklar. De gånger vi kommer använda engångsartiklar kommer dessa självklart vara utvalda med hänsyn till miljön och kommer i största möjliga mån ha en hållbarhetsmärkning. 

 

Digitalisera mera!

Vi kommer även uppmana våra utställande företag att minska sina give-away produkter i år. För visst är det roligare att vinna en extra fin och hållbar vattenflaska än att få med sig en flyer hem? Vi vill istället för en extra pryl se företagen satsa på digitala lösningar och att skapa värdefulla kontakter med studenterna. Spännande va? Vilka innovativa lösningar tror du vi kommer få se under 2020 och hur många nya spännande kontakter kommer du få på LinkedIn?

 

Återanvänd mera!

Under förra året köptes en hel del återanvändningsbara saker in som vi kommer att använda oss av i år, riktigt smart tycker vi! Självklart kommer vi också att återanvända så mycket material som möjligt och när vi behöver köpa in nya grejer ser vi till att det mesta även kan användas kommande år. 

 

Inspirera mera!

Även i år vägrar vi att trycka upp 600 fysiska kataloger och fortsätter utvecklingen av vår app, VARM mässan! I den hittar du information om företagen, mässkarta samt schema över våra event, allt du behöver veta helt enkelt.

 

Det här kan du göra för att minska ditt klimatavtryck under dagen:

  • Åk kollektivt till mässan.
  • Välj vegetarisk mat även utanför mässområdet.
  • Sortera ditt avfall i någon av våra källsorteringsstationer.
  • Ta med din egen vattenflaska och fyll på i någon av våra vattenstationer.
  • Ta med din egna kaffemugg, termos eller behåll din pappersmugg under hela dagen.
  • Minska antalet produkter i montern, behöver ni dela ut något eller kan ni på annat sätt göra intryck hos studenterna? Vi utmanar er att ta med er max 2 olika produkter att dela ut!