Kontaktsamtal

VAD ÄR ETT KONTAKTSAMTAL?

Ett kontaktsamtal är ett personligt möte med företagsrepresentanter inom bygg-och fastighetsbranschen! Ställ frågor om dina framtida mål, visioner angående utbildningen, val av master eller något annat du tycker är relevant.

Ett kontaktsamtal är alltså ett möte mellan student och företag med syfte att fördjupa kontakten sinsemellan, det är ingen arbetsintervju.

Kontaktsamtalen sker under mässdagen den 29:e november ’på plats i Chalmers lokaler. 


WHAT IS A PERSONAL MEETING?

A personal meeting is an opportunity for you to meet company representatives in the building-, construction and real estate industries. Ask questions connected to your future goals, visions regarding education, choice of master or anything else that you think is relevant.

A personal meeting is thus a meeting between student and company with the aim of deepening the relationship between them, it is not a job interview.

The personal meetings take place during the exhibition day on 29th of November in Chalmers classrooms. 

PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKAN

Anmälan till Kontaktsamtal kommer ske på VARMs anmälningsportal.

Mellan den 2a November och den 5e November kan du söka tider hos de företag som erbjuder kontaktsamtal i år.

Dessa är:

 • Fastighets AB Balder
 • Norconsult AB
 • Skanska Sverige AB
 • SYSTRA AB
 • Thomas Concrete Group
 • Veidekke
 • WSP Sverige

Läs mer om företagen i deras montrar på portalen!

Du ansöker i två steg.

 1. Skapa konto på mässplattformen på GraduateLand och registrera dig till eventet VARM mässan 2021. När du är registrerad så kan du klicka in på företagens montrar och läsa om dem.
 2. Skapa konto eller logga in på VARMs anmälningsportal. Fyll i anmälan för kontaktsamtal med dina uppgifter, vilka företag du är intresserad av att ha kontaktsamtal med samt vad du vill prata med dem om. 

Att tänka på innan du söker:

 • Företagen kommer kunna gå in på din profil på mässplattformen GraduateLand och läsa ditt CV samt den information du lagt upp om dig själv, se till att allt är uppdaterat!

Företagen väljer ut vilka studenter de är intresserade av att prata med, och senast dagen innan mässdagen kommer du veta ifall du blivit utvald av företagen.

Sista dagen att ansöka är den 5 November!

Har du några frågor går det bra att kontakta Colin Tamasis som är företagsansvarig eller Simon Jobäck som är kontaktsamtalsansvarig. 

Mail: foretag@varm-massan.se

Mail: kontaktsamtal@varm-massan.se


PRACTICAL INFORMATION ON THE APPLICATION

The application for the personal meetings will be through VARMs application portal.

Applications will be available between the 2nd of November and the 5th of November. 

Companies offering personal meetings this year are:

 • Fastighets AB Balder
 • Norconsult AB
 • Skanska Sverige AB
 • SYSTRA AB
 • Thomas Concrete Group
 • Veidekke
 • WSP Sverige

Read more about them on the career fair portal!

Apply for a Personal Meeting using these two steps:

 1. Create an account on the career fair portal GraduateLand and register to the event VARM mässan 2021. Once registered you will be able to visit the company stalls and read more about them.
 2. Create an account or log in to the VARM application portal. Submit your name, email, which companies you are interested in having a Personal Meeting with and what you would like to talk about. 

Read instructions below before applying!

 • The companies will be able to access your profile and view the CV and information you have posted there. Make sure everything is up-to-date!

Once the application period has ended the companies will choose which students they would like to meet. You will be informed on the 16th of November, at the latest, if you have been selected for a personal meeting.

Remember, the last day to apply is the 5th of November!

Please contact the manager for personal meetings, Simon Jobäck, or the manager for company relations, Colin tamasis, if you have any questions. Contact information as follows;

E-mail: foretag@varm-massan.se

E-mail: kontaktsamtal@varm-massan.se 

 

Anmälan sker på mäss-portalen.

Ta mig dit!