Integritet

Uppdaterad: 2019-09-30
Behandling av personuppgifter inom VARM, V-sektionens och Æ-sektionens arbetsmarknadsmässa på Chalmers Tekniska Högskola.

Din integritet är viktig för oss. Vi eftersträvar en hög nivå på dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi hanterar och lagrar de personuppgifter som eventuellt samlas in om dig samt vilka rättigheter du har, enligt dataskyddslagen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på vår hemsida www.varm-massan.se. 

Denna informationstext vänder sig till dig som

 • Har ett inloggningskonto på VARM.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier eller använder vår app.
 • På annat sätt kommunicerar med VARM, till exempel via mejl.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

V-teknologsektionen Samhällsbyggnadsteknik Chalmers (org.nr. 857209-1588. Sven Hultins gata 6) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som VARM gör. 

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, e-postadresser och köphistorik.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter hanterar VARM? 

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.
 • Dina uppgifter som du tillhandahållit VARM av olika ändamål, till exempel kontaktuppgifter för marknadsföring eller annan information för ansökan till engagemang i VARM.

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

 • Identifiera dig och administrera din koppling till VARM.
 • Skicka mejl eller på annat sätt informera dig om relevant fakta.
 • Hantera din ansökan om att engagera dig i mässan.
 • Hantera din anmälan för att ställa ut på mässan med ditt företag.
 • Ta betalt för en mässplats eller andra tillägg på mässan.
 • Ta betalt för bankett-middagen.
 • För att förhindra bedrägerier av olika karaktär.
 • Marknadsföra tjänster, företag och föreningar, till exempel via epost och sms samt i övriga digitala kanaler vi använder oss av.
 • Ta fram statistik över antalet app-nedladdningar, anmälda företag eller antal engagerade studenter i syfte att förbättra mässan.

När du väljer att skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress samt vilken roll du företräder, exempelvis student eller företag.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden samtycke. 

Lagringstid: 

 • Vi lagrar dina uppgifter så vi kan kontakta dig för kommande års upplagor av VARM. Om detta syfte inte uppfylls längre kommer vi att radera all känslig information vi har om dig. Om du av någon anledning önskar att vi tar bort dina uppgifter helt, kontakta oss. 
 • Vi lagrar dina uppgifter så att vi kan kontakta dig inför/under årets upplaga av VARM.
 • Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för olika system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

VARM utgörs av en projektgrupp med studenter från V-sektionen och Æ-sektionen, således innebär det att Æ-sektionen har tillgång och behandlar samma uppgifter som V-sektionen som är ansvariga för VARMs hantering av personuppgifter. V-sektionen Chalmers säkerställer därmed att Æ-sektionen Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik Chalmers använder informationen på sätt som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter. 

 • Rätt till tillgång. Du har rätt till att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse om uppgifter om dig är felaktiga.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan din begäran nekas om, till exempel om dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig är nödvändiga.
 • Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar personuppgifter enligt lag.

För att få tillgång till dina uppgifter eller för att göra en rättelse, kontaktar du oss i VARM projektgruppen. Uppgifter till oss hittar du längst ner på vår hemsida www.varm-massan.se