Årets tema

I år har vi i VARM valt att arbeta med temat “VARM goes social”, där vi på olika sätt vill lyfta fram det sociala. Vi vill uppmana till nya personliga möten efter åren med Covid 19, satsa extra mycket på våra sociala medier, samt belysa samhällsbyggnadsteknik ur ett perspektiv med fokus på social hållbarhet, strävar vi efter att skapa en plattform för engagemang och samhörighet.

Genom detta tema vill vi särskilt lyfta fram företag och organisationer med intressanta och kreativa arbetsmetoder som främjar utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi utgår från hållningen att socialt hållbara städer är socialt inkluderande, prisvärda, tillgängliga, hälsosamma, säkra och motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringar. De har attraktiva byggda och naturliga miljöer. Socialt hållbara städer ger dess invånare val och möjlighet att leva sina liv och uppfostra sina familjer till sin fulla potential!

Vi är medvetna om att det kan vara klurigt att förstå vad social hållbarhet faktiskt innebär och handlar om, därför kommer här två olika definitioner och förklaringar:

Vi ser framemot att träffa er på vår mässa den 16 november och vi hoppas att ni kommer att vara med oss när vi tillsammans utforskar och främjar social hållbarhet. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och hållbar framtid.

Spara datumet och kontakta oss gärna för mer info. Vi ser fram emot att möta er!

Vänliga hälsningar, VARM-teamet