Registrera dig

Anmälan till kontaktsamtal är öppen!

I år kommer ni kunna träffa Norconsult, PE, Veidekke, Skanska och Sweco. Det är en fantastik möjlighet att på närmare håll träffa en potentiell framtida kollega och/eller arbetsgivare. Skriv ett personligt brev samt en motivering till varför du är intresserad av företaget samt varför du vill träffa just det företaget.

Fram till mässdagen 16:e november kan ni se vilka företag som kommer att delta på mässan och fram till 2 November kan ni anmäla er till kontaktsamtal.


Registration for personal meetings with companies is open!

This year you will be able to meet Norconsult, PE, Veidekke, Skanska and Sweco. It’s a fantastic opportunity to meet a potential future colleague and/or employer up close. Write a personal letter along with a motivation for why you are interested in the company and why you want to meet that specific company.

Until the day of the fair the 16th of November you may see the companies that are going to participate in the fair and until the 2th of November you can apply for Personal Meetings.