Hållbarhet

VARMa HÅLLBARHETSTANKAR

Vi i projektgruppen VARM-2022 vill självklart bidra till en mer hållbar mässdag. Likt de senaste tre åren kommer mässan vara miljödiplomerad. Övriga event kring mässan, så som eventveckan och banketten kommer även de ha stort miljöfokus. 

 

Miljöarbetet har inneburit att vi också i år har gått igenom och uppfyllt 59 krav för miljödiplomeringen. Dessa kraven berör delvis hur vi begränsar avfall, utsläpp samt hur vi kan fortsätta inkludera fler människor till våra event samt sprida kunskap om hållbarhet till våra utställare och besökare. Alla som besöker mässan ska få möjlighet att lära sig något nytt under dagen men också känna sig inkluderade och förstådda.

 

Vårt största fokus är att minska vårt ekologiska fotavtryck, konsumtion och avfallet som genereras under mässdagen. Därför riktar vi uppmärksamhet till ekologiska och rättvisemärkta produkter, konsumtionspyramiden och avfallstrappan genom att fokusera på detta:

 

Minimera mera! 

Engångsartiklar kommer snart vara ett minne blott då vi i så stor utsträckning som möjligt kommer undvika engångsartiklar. De gånger vi kommer använda engångsartiklar kommer dessa självklart vara utvalda med hänsyn till miljön och kommer i största möjliga mån ha en hållbarhetsmärkning. 

 

Digitalisera mera!

Vi kommer även uppmana våra utställande företag att minska sina give-away produkter i år. För visst är det roligare att vinna en extra fin och hållbar vattenflaska än att få med sig en flyer hem? Vi vill istället för en extra pryl se företagen satsa på digitala lösningar och att skapa värdefulla kontakter med studenterna. Spännande va? Vilka innovativa lösningar tror du vi kommer få se under 2021 och hur många nya spännande kontakter kommer du få på LinkedIn?

 

Återanvänd mera!

Under förra året köptes en hel del återanvändningsbara saker in som vi kommer att använda oss av i år, riktigt smart tycker vi! Självklart kommer vi också att återanvända så mycket material som möjligt och när vi behöver köpa in nya grejer ser vi till att det mesta även kan användas kommande år. 

 

Inspirera mera!

Även i år vägrar vi att trycka upp 600 fysiska kataloger och fortsätter utvecklingen av vår app, VARM mässan! I den hittar du information om företagen, mässkarta samt schema över våra event, allt du behöver veta helt enkelt.

 

Det här kan ni göra för att minska ert klimatavtryck:

  • Åk kollektivt.
  • Välj vegetarisk mat.
  • Källstortera ert avfall.
  • Minska antalet produkter i montern, behöver ni dela ut något eller kan ni på annat sätt göra intryck hos studenterna? 
  • När kollektivtrafik ej är tillgängligt välj att klimatkompensera genom exempelvis klimatkompensera.se.