Hållbarhet

För oss i VARM 23 är det en självklarhet att göra årets mässa så hållbar som möjligt! Likt de senaste tre åren kommer årets mässa vara miljödiplomerad enligt SUSA. Vår eventvecka innan mässan samt banketten kommer också genomsyras av ett miljötänk.

Miljödiplomeringen innebär en process där en extern aktör granskar vårt arbete och ser till att vi får den ärofyllda miljödiplomeringen från svensk miljöbas. Miljödiplomeringen grundar sig i hur vi i VARM arbetar med Agenda 2030, FN:s 17 globala mål, där alltifrån energi, biologisk mångfald och minskad ojämlikhet tas i beaktning. Två av målen som vi år har valt att fokusera lite extra på är fattigdom och jämställdhet.

 

 

Hållbarhetspartner till VARM 2023 – Hand in Hand Sweden

Vi i VARM är glada att presentera Hand in Hand Sweden som hållbarhetspartner till mässan 2023!

Syftet med partnerskapet tillsammans med Hand in Hand är att sprida kännedom och kunskap kring bekämpning av fattigdom runt om i världen. Vi har även i år valt att starta en insamling till Hand in Hands arbete i samband med mässan.

Hand in Hand har ordet:

”Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdom. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt vi vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet. Vår utgångspunkt är att de flesta människor både har viljan och förmågan att utvecklas och förbättra sin livssituation. Bara de får förutsättningar och de verktyg som krävs.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här våra insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över fem miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.”

Mer information om Hand in Hand och deras arbete finns på Hand in Hands hemsida. www.handinhandsweden.se

Ladda ner vår app!

Även i år vägrar vi att trycka upp 600 fysiska kataloger och fortsätter utvecklingen av vår app, Career Fairs! Finns att ladda ner på App store och Google play. I appen hittar du information om alla deltagande företag, monterkarta samt schema över eventveckan & event-scenen, allt du behöver veta helt enkelt!

 

Hjälp oss att minska VARM-mässans klimatavtryck!

  • Åk kollektivt
  • Välj vegetarisk mat
  • Källsortera ert avfall och minimera engångsartiklar
  • Tänk över era giveaways och fokusera på kvalitet
  • Återanvänd och laga material istället för att köpa nytt