Kontaktsamtal

Vad är ett kontaktsamtal?

Ett kontaktsamtal är ett personligt möte med företagsrepresentanter inom bygg-och fastighetsbranschen! Ställ frågor om dina framtida mål, visioner angående utbildningen, val av master eller något annat du tycker är relevant. 

Ett kontaktsamtal är alltså ett möte mellan student och företag med syfte att fördjupa kontakten sinsemellan, det är ingen arbetsintervju.

Kontaktsamtalen sker under mässdagen den 26/11 mellan kl 10.00-15.00 med en timmes lunchpaus 12.00-13.00. Samtalen sker i ett enskilt rum tillsammans med 1-2 företagsrepresentanter och varar 15 minuter. 

Nedan presenteras vilka företag som kommer närvara under årets kontaktsamtal samt vilka yrkesområden de olika företagen är verksamma inom.

For information in english, scroll down further on the page.

Anmälan är nu stängd och alla ska ha fått besked om kontaktsamtal. Vid frågor, kontakta Louise Eklund som är kontaktsamtalsansvarig.

PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKAN

Ansökan till kontaktsamtalen är öppen 1:a oktober t.o.m söndagen 20:e oktober. 

 

För att ansöka klickar du dig vidare till ansökningsformuläret i länken till höger, där finns även ytterligare information gällande ansökan. 

Du får ansöka till så många kontaktsamtal du vill och du gör det genom att ladda upp ett CV (ca 1 A4-sida) och personliga brev på max 200 ord till varje företag du söker hos. Filerna skall vara namngivna som följande: 

CV_Namn_Efternamn 

PB_Namn_Efternamn_Företagetsnamn_Verksamhetsområde 

När ansökningsperioden är över kommer företagen få välja ut vilka de vill träffa och därefter återkommer jag med besked och eventuellt vilken tid du fått för kontaktsamtalen. 

Har du några frågor är det bara att kontakta Louise Eklund som är kontaktsamtalsansvarig, telefon: 0761-97 12 28

 

FÖRETAG SOM ERBJUDER KONTAKTSAMTAL 2019

 

Balder  – äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell både i Sverige och internationellt.

Colliers – ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning.

JM – en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 

NCC – ett av de ledande nordiska företagen inom bygg- och fastighetsutveckling med mängder av spännande projekt.

Norconsult – en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering.

Pontarius – en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknologi.

Ramboll AB – en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. 

Skanska – skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Driver tusentals projekt världen över.

Sweco –  ett teknikkonsultbolag med en stark etablering på både den svenska och europeiska marknaden. Planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Veidekke – Skandinaviens fjärde största byggkoncern.

 

Läs mer om företagen nedan: 

 

Balder

Balder kommer ha en kommersiell förvaltare, en områdesansvarig för bostad, en produktionschef för projekt och en affärsutvecklare som håller i samtalen.  

Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge. På Balder sysslar vi både med hyresrätter, bostadsrätter, kommersiella lokaler, hotellverksamhet, garage och parkeringar.

Varje dag går över 600 kollegor till arbetet. Hos oss har vi yrken så som affärsutvecklare, projektledare, energi- och miljösamordnare, drifttekniker, fastighetsutvecklare, IT, förvaltare med mera.

Balder kan på eget initiativ komma att applicera tester på de ansökande.

______________________________________________________________________

 

Colliers

Colliers kommer ha företagsrepresentanter från Capital Markets och Leasing.

Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Uthyrning

Colliers har lång erfarenhet inom uthyrning av kommersiella lokaler. Vi har specialiserade team som jobbar med uthyrning av kontors-, handels- samt industri & logistiklokaler. Som fastighetsägare drar du nytta av vår kunskap om den lokala marknaden och får snabb och professionell hjälp att hitta en passande hyresgäst till

dina lediga lokaler. Förutom enskilda lokaler jobbar vi dessutom med projektuthyrningar där vi tar oss an en hel fastighet eller ett fastighetsbestånd.

Capital Markets:

Kommersiella Fastighetstransaktioner

Med vår långa erfarenhet inom både köp- och säljråd­givning kan vi på Colliers hjälpa våra kunder genom hela transaktionsprocessen. Våra experter genomför transaktioner av enskilda kontors-, handels-, logistik- och bostadsfastigheter såväl som av hela portföljer. Dessut­om hjälper vi även våra kunder att göra sale and lease­back-affärer.

Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och har tack vare våra närmare 70 kontor världen över, stor känne­dom inom fastighetsmarknaden både lokalt och globalt. Detta har gjort att vi skaffat oss en unik position på marknaden och är rådgivande part till både svenska och internationella kunder.

______________________________________________________________________

 

JM

JM kommer ha representanter från HR som håller i samtalen.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-området i Norge.  Vår strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där vi skall vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har 2 600 medarbetare.

______________________________________________________________________

 

NCC

NCC kommer bland annat ha HR som representanter på kontaktsamtalen.

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med mängder av spännande projekt som exempelvis Lisebergs jubileumsprojekt och Västlänken deletapper Centralen och Korsvägen. Det är bland er studenter som våra framtida medarbetare finns och därför vill vi ta chansen att få träffa er via kontaktsamtal under VARM-mässan. På NCC finns en chans att växa och utvecklas, prova olika inriktningar och roller i en spännande arbetsmiljö på någon av våra avdelningar Building, Infrastructure och Industry. Ta chansen och ansök om att få prata framtidsmöjligheter med två av våra HR partners från avdelning Building väst och Civil West projekt korsvägen.

 ______________________________________________________________________

 

Norconsult

På förmiddagen kommer Norconsult ha representanter från geoteknik och eftermiddagen VA-teknik. 

 • Norconsult vill främst träffa studenter som går år 4 eller 5 (Msc-studenter) med inriktning på geoteknik, bergteknik, VA-teknik  och hydrogeologi. 
 • Norconsult mainly wants to meet students who go in year 4 or 5 (MSc students) with specialization in geotechnology, rock technology and hydrogeology.

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Idag är vi 38000 medarbetare runtom i världen, varav över 700 finns i Sverige.

Vi arbetar med helhetslösningar som bidrar till våra kunders värdeskapande och framgång. Varje år utför vi ett stort antal uppdrag för kommuner, statliga verk och privat näringsliv, både nationellt och internationellt. Vår bredd av samverkande specialister ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Geoteknik

Våra geotekniker har bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jord, vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.

Vi kan hjälpa till med ingenjörsgeologiska frågor i hela kedjan från förundersökningar till byggnation och underhållsbesiktningar för bergschakt, bergslänter och bergtunnlar. Vi har en bred kunskapsbas inom geologi, bergteknik och hydrogeologi.

Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även geotekniska fältundersökningar för alla typer av projekt och även kärnborrningar i berg och odexborrning med mera.

VA-teknik

Vi arbetar med alla teknikområden inom VA-teknik med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Eftersom vi deltar i alla projektskeden och teknikområden inom VA-området, kan vi arbeta kreativt och alltid titta på helheten. Vi har förståelse och kompetens för framtida klimatförändringar och tittar hela tiden på nya effektiva lösningar som kan möta och förebygga dessa förändringar.

______________________________________________________________________

 

Pontarius

Pontarius kommer ha kontorschefen för Göteborgskontoret på plats ihop med representanter från våra affärsområden Flygplatser, Fastigheter, Väg & gata, Hamnar, Management och Miljö.

 

Pontarius kommer variera representanter som håller i kontaktsamtalen efter studentens intressen.

Pontarius är en samhällsbyggnadskonsult som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknologi. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Flyg & Flygplatser

Vi brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter, som till exempel planering och utredningar av flygplatser. Men även standardisering, säkerhetsanalyser, kommersialisering, managementmodeller etc. med koppling till flygbranschen ligger oss extra varmt om hjärtat.

Fastigheter

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, det vill säga leverans av projektet.

Väg & gata

Vi har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. Geotekniker, trafikplanerare, landskapsarkitekter, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några specialistkategorier.

Hamnar

På hamnens infrastruktur ställs därmed mycket höga funktionella krav med avseende på säkerhet, regularitet, tillgänglighet och effektivitet kombinerat med hållbarhetskrav för miljö och samhälle- samtidigt som den utsätts för extraordinärt slitage orsakat av mycket tunga laster, hårt klimat, saltvatten, halkbekämpning mm. Att hitta smarta lösningar för att säkerställa hållbar funktion ser vi som en spännande utmaning som vi dagligen arbetar med.

Management & strategi

Oavsett om det är ett fysiskt byggprojekt, ett långsiktigt strategiprojekt eller något däremellan vill vi gärna finnas vid din sida för att bevara och säkra upp genom att utveckla och förändra och planera, liksom förbereda för det som idag bara är en spaning, men som i morgon är en tillväxtmöjlighet. I Sverige eller internationellt.

Miljö

Miljö blir allt viktigare inom byggbranschen. Vi arbetar tvärvetenskapligt över olika affärsområden med både utrednings- & planeringsarbeten och arbeten ute i fält.

______________________________________________________________________

 

Ramboll 

Ramboll kommer ha representanter från Transport,  Buildings och Water.

Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Vi har 14 000 experter över hela världen och jobbar med inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhällen till nytta. Nordens ingenjörsstudenter har sedan 2011 rankat Ramboll som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Norden. Vi kan erbjuda dynamisk arbetsmiljö, professionell utveckling och utmanande arbetsuppgifter.

Buildings:

Vi skapar visionära och hållbara byggnader som förhöjer livsstandarden för människan och förbättrar den omgivande miljön.

 • Ritar globalt mer än 10 miljoner kvadratmeter byggnader varje år.
 • Toppcertifieringar inom hållbar design.
 • Ledande inom BIM (Building Information Modelling).
 • Vi arbetar bland annat med flygplatser, sjukvård, skolor, industribyggnader, BIM, bostäder, konstruktion och projektledning.

Transport:

Mobilitet driver den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. När fler människor bosätter sig i städerna blir effektiva transportsystem allt viktigare, likaså mötesplatser för att skapa levande stadsmiljöer. 

 • Vi hanterar alla typer av projekt, från förstudier och lagstadgade
  processer till utformning och projektgenomförande.
 • Expertis inom planering, utformning, konstruktion och underhåll.
 • Vi arbetar bland annat med Flygplatser och flygresande, Stadsplanering, Hamnar, Landskapsarkitektur, Järnvägar, Trafikplanering, Broar, Tunnlar, Vägar och motorvägar  

Water:

Rent vatten i kranen ska vara en självklarhet både idag och för framtida generationer. Vi kan allt från dricksvattenförsörjning och avloppshantering till klimatanpassning av städer.

 • Expertis inom utmanande vattenhanteringsfrågor.
 • Stark nordisk tradition för att skydda vattenmiljön.
 • Global erfarenhet av vattenrelaterade problem.
 • Vi arbetar bland annat med: Industriell vattenhantering, Vattenförsörjning och läckage, VA-process, Vattenresurser, VA-teknik, Vattenverksamhet, Vattenresurser, Klimatanpassning och översvämningshantering

______________________________________________________________________

 

Skanska

Skanska kommer främst ha representanter från väg och anläggning som håller i samtalen. 

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!

Väg och anläggning

Verksamhetsgren Väg och anläggning bedriver olika mark-, energi-, infrastruktur och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun, exempelvis vägar, hamnar, värmeverk, broar och tunnlar. Vi har även en egen entreprenadmaskinpark som går under det gemensamma varumärket Schakt & Transport. Väg och anläggning består av sju regioner verksamma i hela Sverige och har cirka 2 000 medarbetare.

______________________________________________________________________

 

Sweco

Sweco kommer att ha representanter från väg- och anläggning, vatten- och miljöteknik, samhällsanalys- och mobilitet samt installation som byter av varandra under dagen. 

Är du nyfiken på Sweco? Vi är ett teknikkonsultbolag med en stark etablering på både den svenska och europeiska marknaden. Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi framtidens samhällen och städer. Vi arbetar i alla faser av ett projekt och våra medarbetare har en bred kompetens inom samhällsbyggnad och uppdragsledning.

Väg och anläggning

Vi hjälper våra kunder att projektera och konstruera broar och tunnlar samt vägar och järnvägar, men också andra anläggningar, såsom färjelägen, hamnkonstruktioner, bryggor och kajer. Målet är ett klimatanpassat och hållbart samhälle där trafiken flyter säkert och där anläggningar och samhällsfunktioner förenklar människors vardag.

Vatten- och miljöteknik

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Vi arbetar med att minska farliga utsläpp, åtgärder mot ohälsosamt buller, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten och ren luft. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Samhällsanalys – och Mobilitet

Trafikplanering blir alltmer viktigt när urbaniseringen tilltar, städerna växer och fler ska bo, leva och arbeta på samma yta. Vi arbetar med att ta fram effektiva och hållbara transportsystem utefter samhällets olika transporter och samspelet mellan olika transportslag.

Installation

En god inomhusmiljö är lätt att ta för givet, om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Vi arbetar med smarta, hållbara och säkra lösningar för fastigheter och infrastruktur, till exempel genom att säkerställa rätt temperatur, bra belysning, god ventilation, säkerhet och ett fullgott brandskydd. Vi är också experter på lösningar som gör fastigheterna så energieffektiva och hållbara som möjligt.

______________________________________________________________________

 

Veidekke

Erbjuder kontaktsamtal med representanter från affärsområdena Anläggning eller Bygg.

Hej du unga talang, Vi tror att vi har en del att prata om!

Veidekke är Skandinaviens fjärde största byggkoncern med en omsättning på 35,6 miljarder NOK och 8 600 medarbetare. Det som gör Veidekke unikt är tron på människorna och att vi tillsammans kan bygga en hållbar framtid genom att involvera mer och involvera fler.

Vi söker ständigt fler fantastiska medarbetare inom bland annat:

 • Anläggning
 • Bygg
 • Infrastruktur
 • Bostadsutveckling

Just nu kan vi skryta lite om några spännande projekt som vi ligger bakom i Göteborg. Bland annat har vi anläggningsprojekt Lundbyleden och Vattentornet i Varberg, samt byggprojektet Drivhuset Gårda – en ombyggnation i centrala Göteborg där nu nya fräscha kontorslokaler står klara. Intresserad av att presentera dig själv och kanske prata mer om kommande projekt och framtidsvisioner med oss? Välkommen att boka tid för kontaktsamtal med våra representanter från affärsområdena Anläggning eller Bygg.

 

WHAT IS A PERSONAL MEETING?

A personal meeting is an opportunity for you to meet company representatives in the building-, construction and real estate industry! Ask questions about your future goals, visions regarding education, choice of master or anything else that you think is relevant.

A personal meeting is thus a meeting between student and company with the aim of deepening the relationship among themselves, it is not a job interview.

The personal meetings take place during the exhibition day on 26/11 between 10.00-15.00 with an hour lunch break 12.00-13.00. The meetings take place in a single room together with 1-2 company representatives and lasts 15 minutes.

PRACTICAL INFORMATION ON THE APPLICATION

 

The application for the personal meetings is open October 1st through Sunday October 20th.

To apply, click on the application form in the blue box to the right, where you can find further information regarding the application.

You can apply for as many contact calls as you want and you do this by uploading a CV (about 1 A4 page) and personal letters of max 200 words to each company you apply for. The files should be named as follows:

CV_Name_Surname

PB_Name_Surname_Nameofthecompany_businessarea

When the application period is over, the companies will be able to choose who they want to meet and then I will return with the message and possibly what time you have received for the personal meeting.

If you have any questions, just contact me, Louise Eklund who is the personal meeting manager in VARM by e-mail or phone: kontaktsamtal@varm-massan.se 0761-97 12 28

 

 

COMPANIES OFFERING PERSONAL MEETINGS  2019

Balder – owns, manages and develops homes, commercial properties and hotels both in Sweden and internationally.

Colliers – a leading global real estate consulting firm.

JM – one of the Nordic region’s leading project developers of housing and residential areas.

NCC – one of the leading Nordic companies in the field of construction and real estate development with lots of exciting projects.

Norconsult – one of the Nordic region’s largest consultants in community planning and planning. Norconsult mainly wants to meet students who go in year 4 or 5 (MSc students) with specialization in geotechnology, rock technology, hydrogeology and water/drain.

Pontarius – a community building consultant who integrates business development, finance, law, management and technology.

Ramboll AB – a social consultant who designs the cities and communities of the future.

Skanska – creates sustainable solutions within building and construction, infrastructure, housing and commercial premises. Drives thousands of projects worldwide.

Sweco – a technology consulting company with a strong establishment in both the Swedish and European markets. Planning and designing future societies and cities.

Veidekke – Scandinavia’s fourth largest construction group.

Anmälan sker på mäss-portalen.

Ta mig dit!