Kontaktsamtal

Varför ska jag gå på VARM?

VARM är Chalmers största sektionsbundna mässa och är en unik chans för alla studenter att träffa företag inom byggsektorn. Passa på att hitta din praktikplats, ex-jobb eller sommarjobb hos ett företag som intresserar just dig. Utöver VARMdagen erbjuds även en unik vecka innan mässan startar, eventveckan, där företag bjuder in till föreläsningar och studiebesök.

Anmälan stänger 21:a oktober

Ta chansen till ett personligt möte med en erfaren rekryterare och företagsrepresentant inom din bransch! Ställ frågor om dina framtidsmål, visioner angående utbildningen, val av master eller något annat du tycker är relevant.

Första anmälan gör du i formuläret till höger. Efter att du gjort det kommer du informeras om urvalsprocessen samt få önska vilka företag du är intresserad av att samtala med.

Mötena är ca 15 min långa och platserna kommer tilldelas i samråd med de aktuella företagen.

Nedan presenteras vilka företag som kommer närvara under årets kontaktsamtal samt vilka yrkesområden de olika företagen är verksamma inom. Mer information gällande respektive företag kommer gå ut till de som anmält sig då anmälan stängt.

Skanska: Affärsutveckling, Byggverksamhet, Hållbarhet, Ledning, Projektutveckling och Verksamhetsstöd.

Norconuslt AB: Geoteknik söker främst de som läser geoteknik/bergmekanik åk 4 och 5. VA-teknik söker främst de som går sista åren på både 3-årigt och 5-årigt program.

JM: Nyproduktion av bostäder, projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet

Svevia: Anläggning (vägar och infrastruktur)

Sweco: Arkitektur, Väg och anläggning, Energi, Miljö, Industri, Projektledning, IT och samhällsutveckling, Järnväg, Stads- och trafikutformning, Konstruktion och Installation.

Fastighets AB Balder: Äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell.

Tyréns AB: Arkitektur & projektledning, Mark & vatten, Väg & järnväg.

GEOS: Geoteknik och Bergsgeologi

Veidekke: Bygg och Anläggning

Integra Engineering AB: Byggnadskonstruktion, Byggnadsfysik och Byggprojektledning

Plan B: Industri, infrastruktur, Vård och omsorg, Kunskapsmiljö, Bostad och Lokal

NCC: Bygg, infrastruktur, industri och fastighetsutveckling

För mer information kontakta gärna kontaktsamtalsansvarig, kontaktsamtal@varm-massan.se

Anmälan sker på mäss-portalen.

Ta mig dit!