Kontaktsamtal

VAD ÄR ETT KONTAKTSAMTAL?

Ett kontaktsamtal är ett personligt möte med företagsrepresentanter inom bygg-och fastighetsbranschen! Ställ frågor om dina framtida mål, visioner angående utbildningen, val av master eller något annat du tycker är relevant.

Ett kontaktsamtal är alltså ett möte mellan student och företag med syfte att fördjupa kontakten sinsemellan, det är ingen arbetsintervju.

Kontaktsamtalen sker under mässdagen den 29:e november på plats i Chalmers lokaler. 


WHAT IS A PERSONAL MEETING?

A personal meeting is an opportunity for you to meet company representatives in the building-, construction and real estate industries. Ask questions connected to your future goals, visions regarding education, choice of master or anything else that you think is relevant.

A personal meeting is thus a meeting between student and company with the aim of deepening the relationship between them, it is not a job interview.

The personal meetings take place during the exhibition day on 29th of November in Chalmers classrooms. 

PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKAN. Anmälan är STÄNGD!

Anmälan till Kontaktsamtal kommer sker via google forms: https://lnkd.in/ew9Rsqrc

Anmälan är öppen till och med den 13e November där du kan söka tider hos de företag som erbjuder kontaktsamtal i år.

Dessa är:

 • Balder
 • PE Teknik & Arkitektur
 • Skanska
 • Norconsult
 • Veidekke

Du ansöker genom att.

 1. Fyll i google forms: https://lnkd.in/ew9Rsqrc

 

Företagen väljer ut vilka studenter de är intresserade av att prata med, och senast dagen innan mässdagen kommer du veta ifall du blivit utvald av företagen.

Sista dagen att ansöka är den 13e November!

Har du några frågor går det bra att kontakta Magdalena Trajcevska Lopes som är företagsansvarig. 

Mail: foretag@varm-massan.se

Mail: kontaktsamtal@varm-massan.se


PRACTICAL INFORMATION ON THE APPLICATION. The application has CLOSED!

The application for the personal meetings will be through Google forms: https://lnkd.in/ew9Rsqrc

Registration is open until November 13th

Companies offering personal meetings this year are:

 • Balder
 • PE Teknik & Arkitektur
 • Skanska
 • Norconsult
 • Veidekke

Read more about them on the google forms document!

Apply for a Personal Meeting using:

 1. Google forms: https://lnkd.in/ew9Rsqrc.

Once the application period has ended the companies will choose which students they would like to meet. You will be informed on the 28th of November, at the latest, if you have been selected for a personal meeting.

Remember, the last day to apply is the 13th of November!

Please contact the manager for company relations, Magdalena Trajcevska Lopes if you have any questions. Contact information as follows;

E-mail: foretag@varm-massan.se

E-mail: kontaktsamtal@varm-massan.se 

 

Anmälan sker på mäss-portalen.

Ta mig dit!