FAQ

FAQ

—ENGLISH BELOW—

 

 

När och var är mässan?

Mässan äger rum 16/11, kl. 10-16, på Graduateland.com (länk kommer), samt delar på campus

 

Kommer det vara vara något fysiskt arrangemang i skolan på mässdagen?

Ja till viss del, VARMs event kommer att styras efter förändringen hos FHM:s restriktioner. Detta betyder att dem fysiska eventen kan bli fler, men dem kan även ställas in ifall restriktionerna blir hårdare. 

 

Hur gör jag som student för att besöka mässan?

Först registrerar du dig på eventet (länk kommer snart). Under registreringen kommer du kunna lägga till CV och annan relevant information. Under själva mässdagen loggar du in i eventet där du kan kolla in företag och jobbannonser.

 

Hur kan jag förbereda mig inför mässan?

Genom att i god tid skapa en profil på GraduateLand och fylla i information om dig själv samt ladda upp ett CV. När alla utställare har gjorts synliga så kan du titta runt och se vilka företag som verkar intressanta och förbereda frågor till mässdagen.

 

Hur får jag kontakt med företagen?

mässplattformen kommer man kunna klicka sig in på företagens “montrar”. I montrarna finns det länkar till chattar med olika ämnen som företagen valt. Genom att följa dessa länkar kan du börja chatta med företagen och eventuellt kan det övergå till ett audio- eller videosamtal på företagens begäran.

 

Kommer vi kunna sitta många studenter tillsammans och ta del av mässan? 

Man kan absolut sitta flera tillsammans, men vi rekommenderar att ni alla är registrerade och inloggade så att ni kan chatta med de företag just ni är intresserad av genom er egen profil.

 

Hur ansöker jag om kontaktsamtal? 

Kontaktsamtalen kommer man att anmäla sig till via VARMs anmälningssystem. Mer information hittas under Kontaktsamtal. Inte alla företag kommer att ha kontaktsamtal.

 

Blir det några event inför mässan?

Ja, vi kommer ha VARM-up veckan veckan innan mässan med flera digitala event . Håll koll på Instagram och hemsidan för att inte missa något! 

 

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp på den digitala plattformen GraduateLand?

Då får du kontakta vår logistikansvarig, logistik@varm-massan.se 

 

Kommer det att vara någon bankett?

Vi har valt att inte hålla i någon bankett detta år då FHM:s restriktioner inte tillåter fysiska arrangemang.

 

Är mässan miljödiplomerad även i år?

Ja, mässan är miljödiplomerad i år. Med vårt hybrid koncept och att vi då har event på plats kommer den fysiska delen av mässan vara miljödiplomerad.

 

Vilka typer av event kommer att hållas? 

Under hösten 2021 kommer vi att planera för olika typer av event, så som lunchföreläsningar, Case-kvällar och tävlingar av olika slag. Under själva mässdagen kommer det även att hållas ett antal livepresentationer. Alla dessa event kommer vara digitala.

 

Hur kommer det se ut med event på mässan? 

Året 2021 är speciellt, och så även VARM-mässan 2021. För att få till samma interaktiva känsla som vid en fysisk mässa, kommer det hållas liveföreläsningar rullande under hela mässdagen. 

 


 

—ENGLISH—

When and where will the career fair take place?

The career fair will be entirely digital and takes place on the 16th of November between 10 am and 4 pm. The fair is held through the portal GraduateLand. Link to the portal will be posted soon.

 

Will there be any physical events on campus on the day of the career fair?

Yes to a certain point, VARM will be restricted to do certain events due to the restrictions that the Public Health Agency of Sweden. Depending on the future restrictions VARM might be able to expand our physical or events or we might have to cancel certain events.

 

How will the students be able to visit the digital career fair?

Start by registering to the event (link will be available shortly). Through the registration you will be able to upload your CV and other relevant information to your profile. On the day of the career fair you can log in to the event and check out participating companies, job opportunities and more.

 

How can I prepare for the career fair?

Create a profile on GraduateLand and register to the event as soon as possible. Complete your profile by uploading all the necessary information together with your CV. A week before, the 9th of November, all the attending companies will have activated their digital stalls which means you can click on them and check out the information, jobs and videos they have posted. If you want, you can prepare some questions to ask the companies on the 9th.

 

How do I get in contact with the companies?

During the day of the career fair you will be able to chat with the companies. This is done by clicking on the stall of the company you wish to speak with and then choosing a chat-topic. You will now be able to send a message to the company. The company can choose to start a audio or video call from the chat so be prepared for this!

 

Will I be able to attend the career fair together with friends?

You are able to attend the fair however you would like, so sitting together with friends is an option. However, we do recommend that you all have an account and are registered to the event so that you can chat with the companies you are interested in.

 

How do I apply for Personal Meetings?

Apply for Personal Meetings through the VARM application portal. You can find a link to the portal and more information about how to apply on the page Kontaktsamtal.

 

Will there be any events before the day of the fair?

Yes, there will be a few events held during the Warm-up week before the fair. All these events will be digital. Keep an eye out on our social media to make sure you don’t miss out!

 

Who do I contact if I need help on the career fair platform GraduateLand?

Send and email to; logistik@varm-massan.se 

 

Will there be a banquet this year?

Unfortunately, we are not able to host a banquet this year because of the Corona-restrictions from the Public Health Agency of Sweden.

 

Does the fair have a environmental certification this year?

The physical events will have a environmental certification. However, because some parts will be digital we will try to meet all the criteria and focus on how you could be more environmental friendly. We will get a certification for the physical events.

 

What type of events will be held?

There will be a few different types of events like lunchtime lectures, case evenings and a few competitions. Live presentations will be held during the day of the fair. All events will be digital.

 

Will there be any events during the day of the fair?

This year is special due to the pandemic, therefore VARM needs to undergo a few changes. To achieve the same type of feeling as a live event there will be live presentations held by a few companies.