Övriga året

Vad händer resten av året?

VARG – V-sektionens arbetsmarknadsgrupp

Vi i VARG arbetar under hela året med att förmedla företagens röst till studenterna, genom mässan VARM och på många andra sätt. Många företag är intresserade av att informera om sitt varumärke samt skapa relationer med studenter för framtida anställning.

Vi i VARG tar gärna del av företagens önskemål och erbjuder därefter ett bra koncept för både företag och student. Här är föslag på populära arrangemang vi erbjuder.

Ventor – Mentorskapsprogrammet

Studenter känner ofta en osäkerhet inför val som ska göras under studietiden och inför det kommande arbetslivet. En god relation med en mentor med erfarenhet från både yrkesliv och studier fyller därför en stor funktion för studenten. Genom kontinuerliga träffar ges studenten möjlighet till vägledning, stöd och inspiration.

Lunchföreläsningar

Företaget har möjlighet att under lunchtid föreläsa om något intressant och inspirerande för studenter på hela V-Sektionen.

Case-kvällar

Under en case-kväll har företag möjlighet att engegera studenter i problemlösande aktiviteter. Frågeställningar kopplade till företagets verksamhet är utvecklande och givande för bägge parter.

 

Utöver ovan nämnda aktiviteter finns även andra möjligheter för Ert företag att nå ut till studenterna på V-Sektionen. Kontakta gärna oss så hjälper vi er!

Æ-arm – Æ-sektionens arbetsmarknadsgrupp

Æ-arm arbetar med att marknadsföra Æ på bästa sätt. Genom att anordna gästföreläsningar och studiebesök skapar vi en länk mellan studenter och arbetsmarknad. Vi erbjuder även ett mentorsprojekt för att ytterligare knyta studenter till företag.

Gästföreläsning 
Ert företag har chansen att komma och föreläsa om något intressant samt marknadsföra er för Æ-sektionens studenter.

Studiebesök
Under ett studiebesök ges företaget chansen att visa upp sin verksamhet och fånga intresserade studenter.

Mentorsprojekt
Här ges samtliga studenter möjlighet att få en ökad koppling mellan teori och praktik samt utbildning och arbetsmarknad samtidigt som företaget får chansen att lära känna framtida medarbetare. Projektet bygger på frivillighet, engagemang och ett gemensamt intresse både för företaget och studenten.

Låter något av ovanstående arrangemang intressant eller har Ni några andra funderingar är Ni varmt välkomna att höra av er!

Kontakta gärna oss för vidare samarbete!