Frågor & Svar

Frågor & Svar

När/var hålls VARM-dagen 2019?

VARM mässan äger rum den 26 november 2019 mellan kl 10:00-16:00 i anslutning till V-Huset på Chalmers Tekniska Högskolas campus Johanneberg.

För frågor kontakta gärna Jacob Tauson, VARM-Ledare 2019 via varm-ledare@varm-massan.se eller via telefon: 073-2551075