Frågor & Svar

Frågor & Svar

När/var hålls VARM-dagen 2018?

VARM mässan äger rum den 20 november 2018 mellan kl 10:00-16:00 i anslutning till V-Huset på Chalmers Tekniska Högskolas campus Johanneberg.

För frågor kontakta gärna Marion Lissmatz van de Laak, VARM-Ledare 2018 via varm-ledare@varm-massan.se eller via telefon: 072-2087471